начална | за контакти | карта на сайта

Начална

"ДКЦ-Плевен" ЕООД е най-големият Диагностично-консултативен център в централна Северна България.
Той е приемник на Консултативна поликлиника на Университетска болница Плевен.

Болшинството от работещите в него над 130 лекари са водещи специалисти от Университетска болница Плевен. От тях 2-ма са професори, а 10 - доценти.

ДКЦ-Плевен разполага с най-добрата апаратурна и лабораторна диагностична база, покриваща всички направления на клиничната медицина.

Центърът консултира пациенти с диагностични и лечебни проблеми, нерешени в други здравни заведения.

Осигурява спешна или планова хоспитализация в клиниките на Университетска болница Плевен.

ДКЦ-Плевен има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. В центъра се провеждат профилактични прегледи на служители на фирми. подробно


Клиничен център
по Нуклеарна
медицина

изследвания

Патоанатомична
лаборатория

изследвания

Лаборатория

изследвания

Комп. томограф

изследвания

Лекари

подробно


Оборудване

подробно


График

подробно