Образна диагностика - ЯМР

седмичен график /тел.:

Каб. №
Ден
Лекар
Преглед
Сутрин
Лекар
Преглед
Следобяд
*
Понеделник
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
Д-р Д. Ангелов
ЯМР
*
*
Понеделник
Доц. Н. Тоцев
Комп. томография
*
*
*
*
...
*
Вторник
*
*
*
Доц. Н. Тоцев
ЯМР
*
*
Вторник
*
*
*
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
...
*
Сряда
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
Д-р Д. Ангелов
ЯМР
*
...
*
Четвъртък
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
Д-р Д. Ангелов
ЯМР
*
*
Четвъртък
Доц Н. Тоцев
Комп. томография
*
*
*
*
...
*
Петък
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
Д-р Д. Ангелов
Комп. томография
*
...

Мед. сестра:

обратно към списъка