начална | за контакти | карта на сайта

Лекари


Лаборатория

Доц. Владимир Иванов

Педиатрия

Доц. Бойко Шентов

Доц. Ваня Недкова

Д-р Зорница Кирчева

Д-р Красимир Денчев

Д-р Красимира Краева

Д-р Румяна Русанова

Д-р Евгения Бързашка

Д-р Лиляна Недева

Логопедия

Дора Пейчинска

::

Ортопедия

Доц. Д-р Свилен Тодоров

Д-р Йордан Вълешков

Д-р Илко Цанков

Д-р Елин Благоев

Д-р Георги Димитров

Д-р Емил Симеонов

Д-р Иван Иванов

Д-р Иван Димитров

Д-р Любомир Кръстев

Д-р Константин Тотев

Д-р Павлин Крачунов

Съдова хирургия

Д-р Цветомир Георгиев

Д-р Ангел Маринов

Д-р Валентин ВеликовНеврохирургия

Доц. Йордан Панов

вторник - записвания в
регистратурата на тел.: 422
прегледите се осъществяват от 12.00 ч. - 14.00 ч.

понеделник, сряда, четвъртък, петък
от 12.00 - 14.00 ч. за консултации, прегледи
записвания на тел.: 286

Хирургия

Доц. Борислав Нинов

Доц. Сергей Илиев

Д-р Маргарита Любенова

Д-р Юрий Петков

 

::

Неврология

Доц. Мaя Дановска

Д-р Камелия Попова

Д-р Десислава Маринова

Д-р Пламен Стоев

Д-р Снежина Николаева

Д-р Йорданка Велчева

Акушеро-гинекология

Д-р Георги Кюмюрджиев

Д-р Вася Георгиева

Д-р Динка Димитровa

Д-р Юрка Гешева

Д-р Михаил Цветков

Д-р Цветко Цветков

Д-р Гинка Иванова

Урология

Д-р Цветан Георгиев

Д-р Асен Бечев

::

Образна диагностика

Доц. Начко Тоцев - Комп. томография

Д-р Лидия Калканджиева - Рентген

Д-р Маргарита Дикова - Рентген

Д-р Лиана Тонева - Рентген

Д-р Димитър Ангелов - Рентген

Д-р Тихомир Стоянов - Рентген

Д-р Васил Панчев - Рентген

Д-р Емилия Енчева - Рентген

Д-р Поля Кръстева - Рентген

Функционална диагностика

Доц. Фредерик Григоров

::

Ендокринология

Д-р Ваня Иванова

Кардиология

Д-р Весела Томова

Д-р Емил Денев

Д-р Евгени Евтимов

Д-р Марлена Цанковa

Д-р Павлина Георгиева

Алергология

Д-р Христина Дарданова

Д-р Людмил Терзиев

::

Нефрология

Д-р Румяна Бонева

Д-р Диана Василева

Д-р Милена Янкова

Д-р Калинка Алексиева

Оториноларингология

Д-р Митко Ненов

Д-р Стефан Мирчев

Д-р Георги Николов

Д-р Поля Моева

Гастроентерология

Д-р Захаринка Събева

Д-р Елена Икономова

Д-р Десислава Любомирова

::

Детска офталмология

Д-р Мария Илчева

Офталмология

Д-р Светлана Савова

Д-р Мария Илчева

Хематология

Доц. Николай Цветков

Д-р Ваня Славчева

Д-р Даниела Пенкова

Д-р Ивайло Христов

::

Психиатрия

Д-р Йорданка Николова

Д-р Петранка Чумпалова

Психология

Доц. Силвия Цветкова

Дерматология

Д-р Симеон Симеонов

Д-р Миленка Данчева

::

Пулмология

Д-р Тодор Бузев

Д-р Огнян Начев

Инфекциозни болести

Д-р Галя Ганчева

Д-р Христофор Христов

Д-р Хрисима Цветанова

Ревматология

Д-р Мариета Богданова

::

Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р А. Мирчева

Д-р М. Кръстанова

Д-р Вътев

Д-р Полина Цветанова

Патоморфологична лаборатория

Доц. Поповска

Д-р Бетова

Д-р Т. Веселинова

Нуклеарна медицина

Доц. Мирослав Дончев

::

Онко-хирургия - Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Васил Нанев

Д-р Митко Мирчев

Д-р Геновева Вълчева

::

Онко-акушерогинекология - Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Никола Янев

::

Онко-дерматология - Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Веселин Киров

::

Онко-химиотерапия -Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Деан Давидов

Д-р Румяна Мичева

::

към начална

 

Клиничен център
по Нуклеарна
медицина

изследвания

Патоанатомична
лаборатория

изследвания

Лаборатория

изследвания

Комп. томограф

изследвания

Лекари

подробно


Оборудване

подробно


График

подробно