Оборудване

томографии, антиографии, 3D реконструкции

Мултидетекторен спирален компютърен томограф - General Electric / Bright Speed

Рентгенови изследвания

Скопичен рентгенов апарат ТУР - Д - 800
Рентгенов графичен апарат ТУР - Д - 701
Рентгенов графичен апарат - Хералукс

...

Изследване на дебелото черво

Апарат Пневмоколон

Електрография

ЕКГ Апарат - Delta plus
Електрокардиограф
ЕКГ Холтер система - Signa - Lyzer

...

Акушеро-гинекологични изследвания

Електрокоагулатор - KENTAMED 1 D
Салпингограф - SCHULZE
Кардиотокограф - Mobile

Ехографски изследвания

Ехограф - Aloka SSD 1700
Ултразвуков апарат - Toshiba Mobile

...

ЕЕГ и ЕМГ изследвания

Neuron-Spectrum-4/EP

Урологични изследвания

Цистоскоп - STEMA

...

Изследвания за остеопороза

Остеоденситометър - АЛОКА

Натоварвания на сърцето

Велоергометър

...