Лекари

Лаборатория

Доц. Владимир Иванов

Логопедия

Дора Пейчинска

...

Неврохирургия

Доц. Йордан Панов
вторник - записвания в
регистратурата на тел.: 422
прегледите се осъществяват
от 12.00 ч. - 14.00 ч.

понеделник, сряда, четвъртък, петък
за консултации, прегледи
записвания на тел.: 286
от 12.00 - 14.00 ч.

...

Образна диагностика

Проф. Начко Тоцев
Комп. томография
Д-р Лидия Калканджиева
Рентген
Д-р Маргарита Дикова
Рентген
Д-р Лиана Тонева
Рентген
Д-р Димитър Ангелов
Рентген
Д-р Васил Панчев
Рентген
Д-р Емилия Енчева
Рентген
Д-р Поля Кръстева
Рентген

...
...

Детска офталмология

Д-р Мария Илчева

Офталмология

Д-р Светлана Савова
Д-р Мария Илчева

...

Пулмология

Д-р Огнян Начев

...

Ревматология

Д-р Мариета Богданова

Нуклеарна медицина

Доц. Мирослав Дончев

...

Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р А. Мирчева
Д-р М. Кръстанова
Д-р Вътев
Д-р Полина Цветкова

Патоморфологична лаборатория

Доц. Поповска
Д-р Бетова
Д-р Т. Веселинова

...

Онко - хирургия
Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Васил Нанев
Д-р Митко Мирчев
Д-р Геновева Вълчева

Онко - акушерогинекология
Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Никола Янев

...

Онко - дерматология
Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Веселин Киров

Онко - химиотерапия
Онкологичен диспансер - Поликлиника

Д-р Румяна Мичева

...