Последно публикувани документи

Протокол на комисията по оценяване и класиране на оферти

Може да изтеглите протокола от тук Протокол
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на "ДКЦ Плевен" ЕООД за 2016 г.
*забележка: Заличено, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

<< Върнете се назад към предишната страница