Последно публикувани документи

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на "ДКЦ Плевен" ЕООД за 2015 г.

Публична покана

Указания за подготовка на оферта изтегли в wordвиж в pdf

Административна справка изтегли в wordвиж в pdf

Договор за възлагане на обществена поръчка изтегли в wordвиж в pdf

Декларации изтегли в wordвиж в pdf

<< Върнете се назад към предишната страница