Последно публикувани документи

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

На основание чл. 42, ал. 2 т.1 от ЗОП Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с [...] подробно