Образна диагностика - ЯМР

седмичен график /тел.:

Каб. №
Ден
Лекар
Преглед
Сутрин
Лекар
Преглед
Следобяд
*
Понеделник
Д-р Л. Цанков
Комп. томография
*
---
ЯМР
*
*
Понеделник
Д-р Л. Цанков
Комп. томография
*
*
*
*
...
*
Вторник
*
*
*
--
ЯМР
*
*
Вторник
*
*
*
---
Комп. томография
*
...
*
Сряда
---
Комп. томография
*
---
ЯМР
*
...
*
Четвъртък
---
Комп. томография
*
---
ЯМР
*
*
Четвъртък
Д-р Л. Цанков
Комп. томография
*
*
*
*
...
*
Петък
---
Комп. томография
*
---
Комп. томография
*
...

Мед. сестра:

обратно към списъка