Клиничен център по Нуклеарна медицина

Центърът е единствената съвременна лаборатория за нуклеарномедицинска диагностика в гр. Плевен и Северна България. Оборудван е с последно поколение апаратура, уникална за България - двуглава ротационна ГАМА - КАМЕРА "ТОШИБА" СGА-7200 ИА.
По своята същност клиничният център е модерна ядреномедицинска лаборатория, в която работи екип от висококвалифицирани специалисти. Тук се извършват съвременни функционално-морфологични изследвания /ИН ВИВО и ИН ВИТРО/ на всички органи и системи в човешкия организъм с цел ранно откриване на заболявания /сърдечно съдови, онкологични, ендокринологични и др./.

Самият център се помещава в специално преустроени помещения, отговарящи на международните стандарти, осигуряващи спокойна обстановка и удобства за пациентите.

В клиничният център по Нуклеарна медицина се правят следните изследвания:

Спектър на работа:

- IN VIVO ДИАГНОСТИКА

1. Целотелесно скениране - SРЕСТ
2. Изследване на костен мозък
3. Радионуклидна ангиография
4. Радионуклидна вентрикулография
- в покой
- с натоварване
- SРЕСТ

5. Миокардна перфузия
В един ден
- покой
- натоварване

В два дена
- натоварване
- покой

6. Визуализиране на миокардни инфаркти
7. Венография
8. Белодробна перфузионна сцинтиграфия
- статична
- SРЕСТ

9. Белодробна вентилационна сцинтиграфия
10. Сцинтиграфия на черен дроб
- планарна
- SРЕСТ

11. Хепатобилиарна сцинтиграфия - SРЕСТ
12. Търсене на ектопична стомашна лигавица
13. Търсене на кръвоизливи в гастроинтестинален тракт
14. Езофагиален мотилитет
15. Проследяване изпразването на стомаха
16. Гастро-езофагиален рефлукс
17. Изследване венозен шънт
18. Визуализиране изпразването на антрума /Билрот II/
19. Сцинтиграфия на слезка

20. Бъбречна динамична сцинтиграфия и клирънси
- глумерулна филтрация
- тубулна секреция

21. Бъбречна перфузия и динамична сцинтиграфия
22. Бъбречна сцинтиграфия
23. Радионуклидна цистография
- при възрастни
- при деца
- с катетиризация

24. Сцинтиграфия на щитовидна жлеза
25. функционално изследване на щитовидна жлеза
- базално
- супресионен тест
- при Са-постоперативно

26. Сцинтиграфия на паращитовидни жлези
27. Визуализиране на:
- надбъбречния кортекс
- медулата

28. Планарна мозъчна сцинтиграфия
- инсулти
- SРЕСТ

29. Изследване за нарушена кръвно - мозъчна бариера
30. Изследване на меланома
31. Изследване на невробластом
32. Изследване на лимфоми
33. Търсене на възпалителни огнища с неизвестна локализация
34. Продължителност на живот на еритроцити
35. Сцинтиграфия на тестиси
36. Сцинтиграфия на слюнчени жлези
37. Сцинтиграфия на слъзни канали
38. Лимфна сцинтиграфия
39. Туморотропна сцинтиграфия

Спектър на работа:
- IN VITRO ДИАГНОСТИКА


1. Изследване хормони на щитовидната жлеза - ТЗ, Т4, FТЗ, FТ4, ТSН, ТВG, НТG, антитела на тироглобулина, антитела на тироид пероксидаза

2. Изследване хормони на хипофиза - пролактин, FSН, LН, АСТН, SТН

3. Изследване на полови и надбъбречни хормони - за всеки поестрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, алдостерон, андростендион, НGН - растежен хормон, алфафетопротеин

4. Изследване на други хормони - СА 19-9, СА 15-3, СА 125, СА 72-4, РSА

6. Изледване на инфекции - хепатит А, хепатит В, хепатит С

Телефон за контакти - регистратура: 064 884 175