Последно публикувани документи

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на "ДКЦ Плевен" ЕООД за 2015 г.

Публична покана Указания за подготовка на оферта Административна справка Договор за възлагане на [...] подробно

Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за „Клинична лаборатория”

Изпълнител: „Марвена М” ООД - плащания

Доставка на медицински консумативи

Изпълнител : „Агарта ЦМ” ЕООД - плащания Изпълнител : „Елпак лизинг" ЕООД - плащания Изпълнител: [...] подробно