Последно публикувани документи

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0002

За всички позиции срока на договора е 2год./две години/. Включени са 6 /ШЕСТ/ броя обособени [...] подробно

Доставка на мед. консумативи и реактиви за кл. лаборатория на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0001

Доставка на медицински консумативи и реактиви за следните апарати:"Cobas Integra 111", "Sysmex KX 21 [...] подробно