Последно публикувани документи

Доставка на ваучери за храна за нуждите на „ДКЦ Плевен” ЕООД

Доставка на ваучери за храна за нуждите на „ДКЦ Плевен” ЕООД

Изпълнител: „Виабел” ООД - плащания изтегли в word виж в pdf


Протокол на комисията по оценяване и класиране на оферти
Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на "ДКЦ Плевен" ЕООД за 2015 г.
*забележка: Заличено, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

<< Върнете се назад към предишната страница