Последно публикувани документи

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Съгл. чл. 42, ал.2, т. 1 от ЗОП - Обявление за изпълнен договор за обществени поръчки АОП имп. № [...] подробно

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Съгл. чл. 42, ал.2, т. 1 от ЗОП - Обявление за изпълнен договор за обществени поръчки АОП имп. № [...] подробно

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

На основание чл. 42, ал. 2 т.1 от ЗОП Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с [...] подробно