Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ - Плевен" ЕООД." [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за апарати на "ДКЦ-Плевен" ЕООД в клинична [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна работници и [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за апарати на "ДКЦ-Плевен" ЕООД в клинична [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ - Плевен" ЕООД." [...] подробно

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна работници и [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за апарати на "ДКЦ-Плевен" ЕООД. Срокът за [...] подробно

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен За всички позиции [...] подробно

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна работници и [...] подробно

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0002

За всички позиции срока на договора е 2год./две години/. Включени са 6 /ШЕСТ/ броя обособени [...] подробно

Доставка на мед. консумативи и реактиви за кл. лаборатория на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0001

Доставка на медицински консумативи и реактиви за следните апарати:"Cobas Integra 111", "Sysmex KX 21 [...] подробно