Начална

ДКЦ-Плевен ЕООД

За нас

"ДКЦ - Плевен" ЕООД е най-големият Диагностично-консултативен център в централна Северна България. Той е приемник на Консултативна поликлиника на Университетска болница Плевен. Болшинството от работещите в него над 100 лекари са водещи специалисти от Университетска болница Плевен.
ДКЦ - Плевен разполага с най-добрата апаратурна и лабораторна диагностична база, покриваща всички направления на клиничната медицина.
Центърът консултира пациенти с диагностични и лечебни проблеми, нерешени в други здравни заведения.
Осигурява спешна или планова хоспитализация в клиниките на Университетска болница Плевен.
ДКЦ - Плевен има договори с НЗОК и всички здравно-осигурителни фондове, платен прием. В центъра се провеждат профилактични прегледи на служители на фирми.


График

от тук може да разгледате графика на кабинетите

Лекари

от тук може да видите разпределението на лекарите по кабинети

Кабинети

за ваше удобство може да разгледате кабинетите като разположение по етажи


Център по Нуклеарна медицина

Център по Нуклеарна медицина

Kлиничният център е модерна ядреномедицинска лаборатория, с екип от висококвалифицирани специалисти.

виж още

Патоанатомични изследвания

Патоанатомични изследвания

Извършва високоспециализирана консултанска дейност в областта на туморната диагностика на готови хистологични и цитологични препарати.

виж още

Kомпютърен томограф / скенер

Мултидетекторен компютърен томограф

Извършва всички типове изследвания на глава, гръбначен стълб, бели дробове,корем, малък таз и крайници.

виж още