Обща информация

"ДКЦ Плевен" ЕООД

гр. Плевен
ул. "Георги Кочев" 8а
факс: 064/832582
Лица за контакти:

1. Доц. д-р Николай Цветков д. м. - Управител
2. Даниела Цветанова - Главен счетоводител
3. Албена Гешева - координатор