Мултидетекторен спирален компютърен томограф / скенер

BRIGHT SPEED - GENERAL ELECTRIC

Спектър на работа:

- всички типове изследвания на:
глава, гръбначен стълб, бели дробове,корем, малък таз и крайници

- всички видове антиографии
/съдови изследвания/

- 3D реконструкции