Работно време

Регистратура

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 07,00 - 18,30 ч.

телефон: 064/886 422

Клинична лаборатория

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 07,00 - 18,30 ч.

телефон: 064/886 438

...

Образна диагностика - рентген

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 07,30 - 18,00 ч.

телефон: 064/886 426

Патоанатомични изследвания

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08,00-14,00 ч.

телефон: 064/886 127, 064/886 384

...

Компютърна томография - скенер

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08,00 - 14,00 ч.

телефон: 064/886 270

Център по Нуклеарна медицина

от понеделник до петък

РАБОТНО ВРЕМЕ: 08,00 - 14,00 ч.

телефон: 064/884 175

...