Сигнал за корупция

"Корупция е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагаща се облага или обещаването на такава".

Може да подадете сигнал за конкретни случаи на корупция. Не се образува производство по анонимни сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Моля уверете се, че сте попълнили всички полета от формуляра. На посочения от Вас телефон или електронна поща, ще получите отговор по подадения сигнал.

Ръководството на "ДКЦ - Плевен" ЕООД внимателно проверява всеки подаден от гражданите или пациентите сигнал и гарантира, че личната Ви информация няма да бъде споделяна с трети лица.

*** За предоставянето на вашите лични данни като физическото лице е необходимо изрично съгласие от ваша страна в качествотото на лице, чиито данни са предмет на трансфер. Попълвайки този формуляр вие удостоверявате, че сте съгласни да предоставите лични данни.

Защита на лицата, подаващи сигнали за корупция

полетата със звездички са задължителни


Зареди нов код