Оборудване

Аудиометрични изследвания

Модерен аудиометричен апарат за изследване на слуха
разположен в шумоизолиран кабинет за аудиометрии

Томографии, Антиографии, 3D Реконструкции

Мултидетекторен спирален компютърен томограф - General Electric / Bright Speed

...

Електрография

ЕКГ Апарат - Delta plus
Електрокардиограф
ЕКГ Холтер система - Signa - Lyzer

Рентгенови изследвания

Скопичен рентгенов апарат ТУР - Д - 800
Рентгенов графичен апарат ТУР - Д - 701
Рентгенов графичен апарат - Philips

...

Акушеро-гинекологични изследвания

Електрокоагулатор - KENTAMED 1 D
Салпингограф - SCHULZE
Кардиотокограф - Mobile

Ехографски изследвания

Ехограф - Aloka SSD 1700
Ехограф S2 с линеен трансдюсер

...

Урологични изследвания

Цистоскоп - STEMA

...

Натоварвания на сърцето

Велоергометър

...