Предоставяне на административни услуги

ДКЦ - Плевен извършва експертиза за временна неработоспособност

Издават се болнични листи и дубликати на болничен лист.

Издаване на болнични листи за 10, 15, 20 и 30 дни .
Таксата за издаване на болничен лист - 10.00 лв. на член от комисията

Издаване на протоколи за ТЕЛК  за 1 месец.
Таксата за издаване на протокол - 10.00 лв на член от комисията.

Издаване на медицинска документация - рецепти, предписания и др.

...