Правила за възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки при "ДКЦ Плевен" ЕООД виж в pdf

 

Правилата са валидни до влизане в сила на нов ЗОП и ППЗОП.