Клинична лаборатория

Разполагаме с:

ELECSYS 2010

ELECSYS 2010

Автоматичен селективен, 15 канален имуноанализатор, който работи на принципа на електрохемилуминисценцията.

Спектър на работа:

- Полови хормони:

Естрадиол (Е2), Фоликулостимулиращ хормон (FSH)
Лутеинизиращ хормон (LH), Прогестерон (Prog),
Тестостерон (Testo), Пролактин (PRL)

- Кортизолов ритъм

- Тиреоидни хормони

Тироид стимулиращ хормон (TSH), Свободен тироксин (FT4)

- Туморни маркери

Общ простатспецифичен антиген (TPSH), CA 15-3 - канцерогенен антиген - гърда,
CA 125 - канцерогенен антиген - яйчници, CA 19-9 -канцерогенен антиген - дебело черво, панкреас

- Костни маркери

Остеокалцин, Паратиреоиден (парат) хормон (PTH)

- Сърдечен панел

Тропонин Т

...

ACCENT-220S XA

Автоматичен селективен биохимичен анализатор

Спектър на работа:

- Субстрати:

Билирубин - общ и директен, Глюкоза
Глюкоза - профил /кръвозахарен профил
Глюкоза - орален глюкозотолерантен тест
Урея, Креатинин, Пикочна киселина
Холестерол, HDL - холестерол, LDL - холестерол
Триглицериди, Общ белтък, Албумин

- Ензими:

ASAT (GOT), ALAT (GPT), Гама GT, Алкална фосфатаза, Алфа - амилаза - в серум и урина, Креатинкиназа (CK), Лактатдехидрогеназа (LDH)

- Електролити и олигоелементи

Калций-общ (в серум и урина), Фосфор (в серум и урина), Натрий и калий, Желязо, Общ желязосвързващ капацитет (ЖСК)

- C-Реактивен протеин (CRP)

- Гликиран Хемоглобин (ΗΒΑ1C)

...

SYSMEX UX - 21N

SYSMEX UX - 21N

18-параметров автоматичен хематологичен анализатор с вграден дилутор

Спектър на работа:

- Пълна кръвна картина (ПКК)

Диференциална кръвна картина (ДКК-автоматично и мануално броене/натривка)

- Морфология на еритроцити

- Ретикулоциτи

- Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ)

...

TROMBOTRAK SOLO

Едноканален микропроцесорен анализатор за измерване на коагулационни параметри:

Спектър на работа:

- протромбиново време активирано парциално тромбопластиново време (аРТТ)

- тромбиново време (ТТ)

- фибриноген

- урина

 

качествено изследване, седимент, количествено изследване на микроалбуминурия

...

Работно време

Д-р Галя Георгиева 07:00 – 14:00

Като лабораторията работи всеки делничен ден от 07:00 до 18:30