Функционална диагностика № 209

седмичен график /тел.:

Каб. № Ден Лекар Преглед Сутрин Лекар Преглед Следобяд
209 Понеделник * * * * * *
 
Каб. № Ден Лекар Преглед Сутрин Лекар Преглед Следобяд
209 Вторник * * * Доц. Узунангелов Рискови групи *
209 Вторник * * * Доц. Узунангелов Амбулаторни прегледи *
 
Каб. № Ден Лекар Преглед Сутрин Лекар Преглед Следобяд
209 Сряда * * * * * *
 
Каб. № Ден Лекар Преглед Сутрин Лекар Преглед Следобяд
209 Четвъртък * * * Доц. Узунангелов Рискови групи *
209 Четвъртък * * * Доц. Узунангелов Домашни прегледи *
 
Каб. № Ден Лекар Преглед Сутрин Лекар Преглед Следобяд
209 Петък * * * * * *
 

обратно към списъка