Аудиометричен кабинет № 319

седмичен график /тел.:

Каб. № Ден Лекар Сутрин Лекар Следобяд
319 Понеделник * от 8:00 ч. * до 15:30 ч.
319 Вторник * от 8:00 ч. * до 15:30 ч.
319 Сряда * от 8:00 ч. * до 15:30 ч.
319 Четвъртък * от 8:00 ч. * до 15:30 ч.
319 Петък * от 8:00 ч. * до 15:30 ч.

обратно към списъка


Аудиометриите могат да бъдат назначени от доктори работещи в " ДКЦ Плевен" ЕООД, като също така се извършват  и назначени от други  УНГ лекари специалисти. 
Кабинета разполага с чисто нов апарат "SIEMENS SD 270",  като същия е един от последните модели. 

Какво е Аудиометрия ?

" Терминът аудиометрия идва от латинските думи audire (чувам) и metria (измервам) и представлява клон на аудиологията.

Тест за изследване на слуха, означаван още и като аудиометрия, представлява безболезнено и неинвазивно изследване на слуха, чрез което се определя способността на човек да чува различни звуци - техният интензитет (сила) и височина.

Резултатите от аудиометричните тестове се използват, за да се диагностицира причината за загуба на слуха или заболяване на ухото, като получените данни се представят графично под формата на аудиограма.

За определяне на звука, възприеман от човешкото ухо, като по-силен или по-слаб, се използва една субективна величина —  ниво на гръмкост.
Нивото на гръмкост е пропорционално на нивото на интензитета, като единицата за ниво на гръмкост е равна по големина на единицата за интензитет, но за да бъде различавана от нея, е наречена фон (phon).

Интензитетът (силата) на звука се измерва в децибели (dB).

 

 


Например човешки шепот е около 20 dB; силна музика (на някои концерти) е около 80-120 dB; шумът от реактивен двигател е 140-180 dB.

Звук с интензитет над 85 dB може да причини загуба на слуха след няколко часа.

По-високите звуци могат да предизвикат внезапна болка, като за кратко време след това може да е налице загуба на слуха.

Височината на звука, възприеман от човешкото ухо, представлява субективно качество на звука и зависи от честотата.

Честота на звука се измерва в херци (Hz), от името на немския физик Хайнрих Херц.

Нормалните граници на човешкия слух варират между 20 и 20 000 Hz, като нормалната човешка реч обикновено е между 500 и 3000 Hz.