Последно публикувани документи

Информация за извършено плащане от дата 30.11.2016 г.

Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за "Клинична лаборатория" Изпълнител: [...] подробно

Информация за извършено плащане от дата 8.11.2016 г.

Доставка на ваучери за храна за нуждите на „ДКЦ Плевен” ЕООД Изпълнител: „Содексо Пасс България” [...] подробно

Информация за извършено плащане от дата 2.11.2016 г.

Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за "Клинична лаборатория" Изпълнител: [...] подробно

Доставка на медицински консумативи

Доставка на медицински консумативи Изпълнител: "Агарта" ЕООД - плащания Изпълнител: "Медикъл Имидж" [...] подробно