Последно публикувани документи

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на ДКЦ Плевен ЕООД

Отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г за определяне на условията и реда  за осигуряване на безплатна храна и отпечатване на ваучери за храна, съгл. чл. 209 от ЗКПО и съгласно Наредба № 7 на МТСП  за служителите на ДКЦ Плевен ЕООД.

Връзка към преписката в АОП

Публична покана изтегли в word

Указания за подготовка на оферта изтегли в word

Договор за възлагане на обществена поръчка изтегли в word

Приложения изтегли в word

Съобщения до средствата за масова информация виж в pdf виж в pdf


Договор за отпечатване и доставка на ваучери за храна виж в pdf

<< Върнете се назад към предишната страница