Последно публикувани документи

Банкова сметка ДКЦ Плевен ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДКЦ ПЛЕВЕН ЕООД ТБ Алианц България АД BG 16BUIN95611000230465 [...] подробно

Разяснение относно запитване

Разяснение относно запитване за доставка на медицински консумативи и реактиви за апарати. може да [...] подробно

Доставка на ваучери за храна за нуждите на „ДКЦ Плевен” ЕООД

Доставка на ваучери за храна за нуждите на „ДКЦ Плевен” ЕООД Изпълнител: „Виабел” ООД - плащания

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0002

За всички позиции срока на договора е 2год./две години/. Включени са 6 /ШЕСТ/ броя обособени [...] подробно

Доставка на мед. консумативи и реактиви за кл. лаборатория на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0001

Доставка на медицински консумативи и реактиви за следните апарати:"Cobas Integra 111", "Sysmex KX 21 [...] подробно

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >